Close

Let's Talk

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ / 16 - 05 - 2022
Τα 4Ps του Marketing το 2022
Τι είναι τα 4Ps του marketing και πώς μπορούν να βοηθήσουν μια στρατηγική το 2022; Ανακαλύψτε τι χρειάζεται να ξέρετε για το θέμα.
Τα 4Ps του Marketing το 2022

Το μείγμα marketing είναι σίγουρα κάτι που όποιος ασχολείται με το marketing το έχει ακούσει αρκετές φορές.

Πιο εξειδικευμένος όρος είναι και τα 4Ps του marketing που ουσιαστικά αποτελούν μια πολύπλευρη προσέγγιση στη στρατηγική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις όσον αφορά τα προϊόντα και τη σχέση με το κοινό τους.

Ας δούμε, λοιπόν, παρακάτω τι είναι το μείγμα marketing, από τι αποτελείται και ποιες είναι οι τάσεις για το 2022.

Marketing Mix – Ορισμός 

Το marketing mix και τα 4Ps του μάρκετινγκ συνήθως εναλλάσσονται ως όροι μεταξύ τους, αν και δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Το μείγμα μάρκετινγκ είναι ένας ευρύτερος όρος που περιλαμβάνει τις επιλογές και τους συνδυασμούς που χρησιμοποιούνται ως επιχειρηματικό εργαλείο.

Έτσι ώστε, μια επιχείρηση να διασφαλίσει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία της θα φτάσει στην αγορά και θα κερδίσει το κοινό της.
Τα 4Ps αποτελούν έναν από τους τρόπους του μείγματος marketing και ως όρος διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον E. J. McCarthy το 1960 στο βιβλίο του "Basic Marketing - A Managerial Approach".

Ποια είναι τα 4Ps του Marketing

Τα 4Ps αποτελούνται από τέσσερα κύρια στοιχεία: Product, Place, Price και Promotion.

Για να αντιληφθεί κανείς αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να απαντήσει σε κρίσιμες ερωτήσεις που τα αποσαφηνίζουν.

Προϊόν (Product)

Τι πρόκειται να πουλήσει μια επιχείρηση; Θα είναι φυσικό αγαθό ή υπηρεσία; Ποια χαρακτηριστικά θα έχει και πώς θα καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες του κοινού; Ποιες θα είναι οι ιδιότητές του και με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθούν αυτές από τους πελάτες;

Διανομή (Place)

Πού θα διανέμεται το προϊόν; Πώς θα μπορούν να το βρουν οι πιθανοί πελάτες; Μέσω ποιων καναλιών διανομής; Η διανομή θα γίνεται σε φυσικό κατάστημα, online ή και στα δύο; Ποιο είναι το ιδανικό μέρος με βάση τις ανάγκες των υποψηφίων πελατών;

Τιμή (Price)

Σε ποια τιμή θα πωλείται το προϊόν; Πώς θα επηρεάσει αυτή η τιμή τη φήμη του brand και τη σχέση με το κοινό του; Ποια είναι η σωστή τιμή με βάση την αξία του προϊόντος και τον ανταγωνισμό;

Προώθηση (Promotion)

Πώς θα γίνει η προώθηση του προϊόντος; Πώς θα μάθουν οι πιθανοί πελάτες για αυτό και το brand; Ποιες στρατηγικές θα χρησιμοποιηθούν και πώς θα γίνουν αυτές αποτελεσματικότερες;

Το μείγμα marketing το 2022

Το αποτελεσματικό μείγμα μάρκετινγκ δεν είναι κάτι στατικό, αλλά αλλάζει ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εποχής.

Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να εντάσσεται σε ένα marketing plan που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του target group και θα εξελίσσεται συνεχώς. 

Έτσι, το 2022 έχουν αναδειχθεί συγκεκριμένες τάσεις που επηρεάζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε το μείγμα marketing και τα 4Ps.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προϊόντος και υπηρεσίας

Το προϊόν ή η υπηρεσία που παρέχετε είναι στην ουσία ο λόγος για τον οποίο έχετε μια επιχείρηση και απευθύνεστε σε ένα συγκεκριμένο κοινό.

Είναι πολύ βασικό το προϊόν ή η υπηρεσία να ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες του ιδανικού πελάτη, να έχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά αλλά και να μην έχει άχρηστες ιδιότητες που θα δυσκολέψουν τον χρήστη.

Πέρα, όμως, από αυτή τη γενική προσέγγιση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορεί να διατυπωθεί με σαφήνεια το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Με λίγα λόγια, αυτό που διαφοροποιεί αυτό που προσφέρετε από τους ανταγωνιστές σας.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να είναι η τιμή, η ποιότητα, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, η χρησιμότητα του προϊόντος ή ένα ευρύτερο στοιχείο που συνδέεται με την επιχείρηση, όπως οι επιλογές πληρωμής, οι δυνατότητες αποστολής κλπ.

Νέα digital κανάλια προώθησης

Η πανδημία αλλά και γενικότερα η τάση για ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους της οικονομίας έχουν εκτοξεύσει την αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Έχουν φέρει στο επίκεντρο το ψηφιακό μάρκετινγκ για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών ενός brand.

Συνεπώς, η αξιοποίηση των digital καναλιών πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος της marketing strategy μιας επιχείρησης.

Μάλιστα, η στρατηγική omnichannel που συνδυάζει διάφορα κανάλια σε μια ενιαία προσέγγιση, όπου κάθε στοιχείο αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα, κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Το social media marketing, το Search Engine Optimization, το Conversion Rate Optimization, οι Google Ads, το email marketing και το affiliate marketing είναι οι βασικότεροι πυλώνες, γύρω από τους οποίους χτίζεται η αποδοτική προώθηση των online αλλά και των φυσικών καταστημάτων στο ψηφιακό περιβάλλον που γίνεται ολοένα μεγαλύτερο και ισχυρότερο.

Διαφορετικές στρατηγικές τιμολόγησης

Ο τρόπος, με τον οποίο διαμορφώνετε και παρουσιάζετε την τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας, πάντα σε συσχέτιση με την αξία τους, επηρεάζει καθοριστικά τη μελλοντική κερδοφορία και το μερίδιο της επιχείρησης στην αγορά.

Οι τρεις κυριότερες στρατηγικές τιμολόγησης που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή είναι:

  • Market penetration strategy: Καθορίζεται μια σχετικά χαμηλή τιμή για ένα προϊόν στο αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής του με σκοπό την αποκόμιση σημαντικού μεριδίου αγοράς.
  • Market skimming pricing: Καθορίζεται μια υψηλή αρχική τιμή, για να προσελκύσει αγοραστές με έντονη επιθυμία για το προϊόν και τους πόρους για να το αγοράσουν, και στη συνέχεια η τιμή μειώνεται σταδιακά, για να προσελκύσει και άλλους υποψήφιους αγοραστές.
  • Neutral pricing: Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη στρατηγική τιμολόγησης, κατά την οποία η τιμή καθορίζεται σε επίπεδα ανάλογα με τον ανταγωνισμό.
    Το τι θα επιλέξετε τελικά, έχει να κάνει με:

Το κόστος του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά του target group σας, τις συνήθειες του ανταγωνισμού και γενικότερα τον τρόπο, με τον οποίο το brand θέλει να τοποθετηθεί στην αγορά.

Στρατηγικές για κανάλια διανομής

Η βαθιά κατανόηση της αγοράς βρίσκεται στο επίκεντρο, όταν η επιχείρηση επιλέγει τα κανάλια διανομής των προϊόντων της.

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές διανομής:

Όπως η αποκλειστική ή η επιλεκτική διανομή και το franchising.

Οπότε, το σημαντικό είναι να γνωρίζετε καλά τις αγοραστικές συνήθειες των δυνητικών πελατών σας, την πρόσβαση που μπορεί να έχει στα διάφορα κανάλια διανομής η επιχείρησή σας και γενικά τους στόχους που θέτετε ως προς το μερίδιο αγοράς. 

Το σίγουρο είναι ότι το 2022 η παρουσία ενός brand στο ηλεκτρονικό εμπόριο κρίνεται απαραίτητη, έτσι ώστε να προσεγγισθεί ένα κοινό που πλέον έχει αποκτήσει μεγάλο εύρος και δεν καλύπτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως παλαιότερα.

4Ps μείγμα μάρκετινγκ - Είναι τελικά αποτελεσματικό το 2022;

Τα 4Ps είναι μια στοχευμένη προσέγγιση των βασικότερων στοιχείων που θα καθορίσουν την επιτυχία ενός προϊόντος και ενός brand.

Υπό αυτή την έννοια, η επαρκής και πολύπλευρη κατανόησή τους είναι απαραίτητη σε οποιαδήποτε στρατηγική marketing.

Από εκεί και πέρα, η τάση είναι να συνυπολογίζονται πλέον πολλά παραπάνω στοιχεία, τα οποία πλαισιώνουν τα 4Ps.

Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, ο σκοπός του brand, η τοποθέτησή του σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς, η φιλοσοφία και η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε συνδυασμό με την εξαντλητική ανάλυση της αγοράς αποτελούν παραμέτρους που δεν πρέπει να λείπουν το 2022 από κανένα marketing plan.

Αυτά λοιπόν ήταν τα 4Ps!

Αν το άρθρο σας άρεσε, μη διστάσετε να το μοιραστείτε με όσους θα μπορούσαν να το βρουν χρήσιμο.

Alexandros Kokolis Avatar
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ
Alexandros Kokolis
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
16 - 05 - 2022.
Απογειώστε την επιχείρησή σας Ζητήστε μια δωρεάν αξιολόγηση