Close

Let's Talk

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ / 09 - 05 - 2023
Performance Marketing: Τι είναι και πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον
Στο σημερινό ανταγωνιστικό ψηφιακό τοπίο, το Performance Marketing αποτελεί κύριο στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αυξήσουν τους πελάτες και τις πωλήσεις τους. Τι ακριβώς όμως είναι το Performance Marketing, πώς λειτουργεί και πώς αναμένεται να εξελιχθεί στο μέλλον; Ας δούμε αναλυτικά περισσότερα πράγματα που αφορούν αυτή τη δημοφιλή και κερδοφόρα marketing strategy και πως μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας!
Performance Marketing: Τι είναι και πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον

Τι είναι το Performance Marketing;


Το Performance Marketing είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος ψηφιακού μάρκετινγκ που επικεντρώνεται στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να μετρηθούν και να αξιολογηθούν.  Πρόκεται δηλαδή για μία data-driven marketing στρατηγική. 

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους διαφήμισης, οι οποίες χρεώνονται προκαταβολικά, το Performance Marketing χρεώνεται μόνο όταν επιτευχθεί μία επιθυμητή ενέργεια - στόχος (π.χ. κλικ, πώληση, εγγραφή).

Αυτό είναι ίσως και ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα του performance marketing, ειδικά για τις μικρότερες εταιρίες που δεν μπορούν να σπαταλούν τεράστια ποσά σε διαφήμιση όπως οι μεγαλύτερες εταιρίες. Πλέον, ο marketing manager αποφασίζει τι ενέργειες θα κάνει με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και ξοδεύει αυτά που πραγματικά χρειάζονται για να πετύχει τα αποτελέσματα που θέλει. 

 

Πώς λειτουργεί το Performance Marketing;


1. Ορισμός στόχων καμπάνιας


Για να εφαρμόσετε καμπάνιες performance marketing, θα πρέπει να ορίσετε σαφείς και μετρήσιμους στόχους. 

Ενδεικτικοί στόχοι Performance Marketing

Μερικοί από τους πιο συχνούς μετρήσιμους στόχους (key performance indicators) είναι οι εξής:

  • Αύξηση του ROI (Return on Investment)

Δηλαδή, ο αριθμός των πωλήσεων ή των συναλλαγών σε σχέση με το ποσό που δαπανήθηκε σε μία διαφημιστική καμπάνια.

  • Αύξηση συνολικών εσόδων

Δηλαδή, η αύξηση του συνολικού αριθμού των πωλήσεων ή των συναλλαγών.

  • Μείωση του Cost per Acquisition (CPA)

Δηλαδή, η μείωση δαπανών για την απόκτηση κάθε νέου πελάτη.

  • Αύξηση του Click-Through Rate (CTR)

Δηλαδή, η αύξηση του ποσοστού των ατόμων που κάνουν κλικ στη διαφήμιση σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των προβολών.

  • Αύξηση της συμμετοχής σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες

Δηλαδή, η αύξηση του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν σε προωθητικές ενέργειες ή διαγωνισμούς και κατά συνέπεια η αύξηση του brand awareness.

  • Μείωση του Bounce Rate

Δηλαδή, η μείωση του ποσοστού των ατόμων που επισκέπτονται το website ή το eshop της επιχείρησης και αποχωρούν χωρίς να κάνουν κάποια ενέργεια.

  • Αύξηση του Customer Lifetime Value (CLTV)

Δηλαδή, η αύξηση της συνολικής αξίας του πελάτη για την επιχείρηση μέσω της αύξησης των πωλήσεων.

 

2. Επιλογή καναλιών διαμοιρασμού

Ένας performance marketer δεν περιορίζεται σε ένα μόνο κανάλι! Η χρήση διαφορετικών καναλιών δίνει την ευκαιρία για μεγαλύτερη έκθεση και καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι πρέπει να το παρακάνετε.

Επιλέξετε προσεκτικά τα digital κανάλια marketing που ανταποκρίνονται στους στόχους σας και το κοινό που στοχεύετε. Σκεφτείτε τις social media πλατφόρμες, το affiliate marketing, το native advertising ή το content marketing. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μεταφέρετε το μήνυμά σας σε ένα ευρύτερο κοινό και να πετύχετε πιο γρήγορα τους στόχους σας.

 

3. Δημιουργία καμπάνιας

Σε αυτό το στάδιο δημιουργείται η καμπάνια για την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Στην δημιουργία της καμπάνιας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιδόσεις των προηγούμενων καμπανιών, οι δεδομένες μετρήσεις και οι καλύτερες πρακτικές στον τομέα του performance marketing. Στη συνέχεια, πρέπει να δημιουργηθούν διαφημιστικά μηνύματα, εικόνες, βίντεο και landing pages που θα προσελκύσουν το κοινό και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της καμπάνιας.

Τα διαφημιστικά μηνύματα πρέπει να είναι σύντομα και σαφή, με έναν ευκρινή και καλά καθορισμένο στόχο. Οι εικόνες και τα βίντεο πρέπει να είναι ελκυστικά και να προκαλούν ενδιαφέρον, ενώ οι σελίδες προορισμού πρέπει να είναι βασισμένες στην εμπειρία του χρήστη και να έχουν ένα καλά καθορισμένο και εμφανές καλέσμα προς δράση (call to action). Ο σκοπός είναι να καταστήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία προσιτή και ελκυστική στους πελάτες, καθώς και να βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών στην ιστοσελίδα.

 

4. Παρακολούθηση και αξιολόγηση καμπάνιας

Μετρήστε την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας σας. Αυτό το στάδιο είναι σημαντικό καθώς μόνο έτσι θα μπορέσετε να κάνετε αλλαγές που θα βελτιώσουν την απόδοση και θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.

 

5. Βελτίωση καμπάνιας

Σκοπός είναι η εξέλιξη προς το καλύτερο του performance. Αφού αναλύσετε τα δεδομένα που έχετε από την μέχρι τώρα πορεία της καμπάνιας, πρέπει να κάνετε και αλλαγές. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: αλλαγή περιεχομένου, είτε στο κείμενο είτε στο εικαστικό μέρος αλλά και αλλαγή στόχων. 

 

Η εξέλιξη του Performance Marketing στο μέλλον

Το Performance Marketing έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και με τον ψηφιακό μετασχηματισμό που πραγματοποιείται όλο και σε περισσότερες επιχειρήσεις, αναμένεται να γνωρίσει νέα άνοδο τα επόμενα χρόνια. Οι performance marketers ήδη ενημερώνονται για τις τάσεις που υπάρχουν και που θα κυριαρχήσουν στον στο μέλλον, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, τα top trends για το μέλλον του performance marketing είναι:

Εξελιγμένος Ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της Μηχανικής Μάθησης (ML)

Η χρήση AI και ML θα συνεχίσει να αυξάνεται στον τομέα του Performance Marketing, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη βελτιστοποίηση campaign και την προσαρμογή των στρατηγικών σε real-time. Αυτό θα οδηγήσει σε ακόμα πιο αποτελεσματικές και εξατομικευμένες καμπάνιες μάρκετινγκ.

Ενσωμάτωση Οmnichannel

Το Performance Marketing θα ενσωματώσει ολοένα και περισσότερο διάφορα κανάλια επικοινωνίας, όπως social media, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βίντεο και άλλα, προκειμένου να παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους καταναλωτές και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των καμπανιών.

Προστασία Δεδομένων και GDPR

Καθώς οι νομοθεσίες σχετικά με το GDPR γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές, το Performance Marketing θα πρέπει να εστιάσει στη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των καταναλωτών, αυξάνοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

Ανάπτυξη Influencer Marketing

Η συνεργασία με influencers θα παίξει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στο Performance Marketing, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους για να προσελκύσουν και να συμπεριλάβουν το κοινό τους. Οι influencers μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της εμπιστοσύνης, προωθώντας ταυτόχρονα την απόδοση των καμπανιών.

Καινοτομία στη μέτρηση Analytics

Στο μέλλον, η ανάλυση δεδομένων και η κατανόηση της αποτελεσματικότητας των καμπανιών Performance Marketing θα γίνουν ακόμη πιο προηγμένες. Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν νέα εργαλεία και μεθοδολογίες για να μετρήσουν και να βελτιώσουν την απόδοσή τους, προσφέροντας εν τέλει μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στρατηγική.

Συνοπτικά

Το Performance Marketing αποτελεί ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αυξήσουν την πελατεία τους και τις πωλήσεις τους. Καθώς το ψηφιακό μάρκετινγκ συνεχίζει να εξελίσσεται, το Performance Marketing θα προσφέρει ακόμη πιο αποτελεσματικές και εξατομικευμένες λύσεις για τις επιχειρήσεις, αποτελώντας ένα βασικό παράγοντα της επιτυχίας των επιχειρήσεων στο digital τοπίο.

Εάν είστε μια επιχείρηση που επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυναμική του Performance Marketing, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ο δρόμος της επιτυχίας της performance marketing καμπάνιας σας περνάει από την WIZARD. 

Alexandros Kokolis Avatar
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ
Alexandros Kokolis
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
09 - 05 - 2023.
Απογειώστε την επιχείρησή σας Ζητήστε μια δωρεάν αξιολόγηση