Close

Let's Talk

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ / 18 - 01 - 2024
Εξηγώντας το Marketing Funnel: Από το Awareness στο Conversion
Ως σωστός marketer, η έννοια του marketing funnel και το ταξίδι του πελάτη σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον γνώριμες με το λεξιλόγιό σας και επομένως, να ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική μάρκετινγκ που έχετε. Για όσους από εσάς ωστόσο δεν μπορείτε να κατανοήσετε την ιδέα αυτού του όρου, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να τον κατανοήσετε πλήρως μέσω αυτού του άρθρου, όπως και να σας καθοδηγήσουμε καθόλη τη λειτουργία και τα στάδια που εμφανίζονται μέσα σε αυτόν κατά την εφαρμογή του σε μια επιτυχημένη προσέγγιση μάρκετινγκ!
Εξηγώντας το Marketing Funnel: Από το Awareness στο Conversion

Τι είναι το Marketing Funnel; 

Το marketing funnel θα μπορούσε εύκολα να περιγραφεί ως customer journey. Δηλαδή, είναι ένα εννοιολογικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στο μάρκετινγκ για να απεικονίσει την πρόοδο των δυνητικών πελατών καθώς προχωρούν προς την πραγματοποίηση μιας αγοράς ή την εμπλοκή σε μια επιθυμητή ενέργεια. Βασικά, περιλαμβάνει όλα τα στάδια που οδηγούν έναν πελάτη να αγοράσει ένα προϊόν ή να κάνει το επιθυμητό conversionπου έχετε θέσει ως πρωταρχικό στόχο. Αυτά τα conversions μπορούν να αναφέρονται στην πραγματοποίηση μιας αγοράς, στη συμπλήρωση μιας φόρμας ή στην εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο, ό,τι και αν ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της καμπάνιας μάρκετινγκ ή της επιχείρησής σας σε κάθε περίσταση.

Τα στάδια του Marketing Funnel 

Το marketing funnel βασίζεται στο AIDA Μοντέλο του St. Elmo Lewis, έναν Αμερικανό υπέρμαχο της διαφήμισης που περιέγραψε τα στάδιά του στα ακόλουθα τέσσερα:

 1. Awareness
 2. Interest*
 3. Desire
 4. Action  

*Το interest στάδιο μπορεί επίσης να αναγνωριστεί ως στάδιο consideration ενώ το στάδιο action μπορεί επίσης να βρεθεί ως conversion.

Awareness

Στην κορυφή του funnel, ο στόχος είναι να δημιουργήσετε awareness σχετικά με το προϊόν ή την επωνυμία σας. Εδώ για πρώτη φορά οι δυνητικοί πελάτες μαθαίνουν για την προσφορά σας μέσω διαφόρων καναλιών μάρκετινγκ, όπως διαφήμιση, μάρκετινγκ περιεχομένου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή παραπομπές από στόμα σε στόμα. Το κλειδί είναι να προσελκύσετε ένα ευρύ κοινό.

Interest 

Μόλις οι πιθανοί πελάτες αντιληφθούν το προϊόν σας, κάποιοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Μπορεί να επισκεφτούν τον ιστότοπό σας, να ασχοληθούν με τις αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο σας για να μάθουν περισσότερα. Σε αυτό το στάδιο, θέλετε να παρέχετε πολύτιμες πληροφορίες και περιεχόμενο για να καλλιεργήσετε το ενδιαφέρον τους, κατά προτίμηση προβάλλοντας τα καλύτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας που την κάνουν να ξεχωρίζει μεταξύ των ανταγωνιστών.

Desire

Το στάδιο "desire" στο marketing funnel είναι το τρίτο βήμα, όπου οι δυνητικοί πελάτες έχουν προχωρήσει από το να γνωρίζουν το προϊόν ή την υπηρεσία σας στο να δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό. Σε αυτό το στάδιο, ο πρωταρχικός στόχος είναι να εντείνετε το ενδιαφέρον τους και να δημιουργήσετε μια έντονη επιθυμία ή ανάγκη για αυτό που προσφέρετε. Το να κάνετε τον δυνητικό πελάτη να νιώσει ότι χρειάζεται το προϊόν σας μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα του επόμενου και τελικού σταδίου.

Action

Στο κάτω μέρος του funnel πραγματοποιείται το πραγματικό conversion. Οι υποψήφιοι γίνονται πελάτες που πληρώνουν κάνοντας μια αγορά, υπογράφοντας μια σύμβαση ή ολοκληρώνοντας με άλλο τρόπο την επιθυμητή ενέργεια. Αυτός είναι ο απώτερος στόχος του funnel, αλλά αξίζει να τονιστεί ότι, ενώ ο απώτερος στόχος είναι η μείωση της φθοράς, είναι επίσης φυσιολογικό για τα άτομα να φεύγουν σε διάφορα σημεία της διαδικασίας.

Επόμενη στάση: Βελτιστοποίηση conversion rate!

Τι είναι τα TOFU, MOFU και BOFU;

Το TOFU/MOFU/BOFU funnel μοντέλο αντιπροσωπεύει μια εξελιγμένη έκδοση του marketing funnel, ειδικά προσαρμοσμένο για να χειρίζεται την πολυπλοκότητα της σύγχρονης συμπεριφοράς των καταναλωτών και τη ζήτηση για ιδιαίτερα εστιασμένες στρατηγικές μάρκετινγκ. Αυτά τα ακρωνύμια, TOFU, MOFU και BOFU, αντιστοιχούν στα στάδια που είναι γνωστά ως Top of Funnel, Middle of Funnel και Bottom of Funnel, αντίστοιχα.

Η σημασία του Marketing Funnel 

Το marketing funnel  είναι υψίστης σημασίας για τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους για πολλούς επιτακτικούς λόγους:

 • Κατανόηση Customer Journey: Το marketing funnel παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο για να κατανοήσουμε πώς οι δυνητικοί πελάτες προχωρούν από το awareness στο action, βοηθώντας σε προσαρμοσμένες στρατηγικές μάρκετινγκ για κάθε στάδιο.
 • Βελτιστοποίηση Προσπάθειας Μάρκετινγκ: Παρακολουθώντας πελάτες μέσω του funnel, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν σημεία απόρριψης και δισταγμούς, επιτρέποντας στους εμπόρους να βελτιστοποιήσουν τις προσπάθειες, να αντιμετωπίσουν τα σημεία συμφόρησης και να βελτιώσουν τα conversion rates.
 • Μέτρηση ROI του Μάρκετινγκ: Το funnel επιτρέπει τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των καμπανιών μάρκετινγκ και την ανάλυση των conversion rates σε κάθε στάδιο για τον προσδιορισμό των καναλιών και των στρατηγικών που αποδίδουν τα καλύτερα αποτελέσματα, διευκολύνοντας την αποτελεσματική κατανομή πόρων.
 • Εξατομίκευση: Γνωρίζοντας πού βρίσκονται οι πελάτες στο funnel, ενεργοποιούνται εξατομικευμένα μηνύματα και προσφορές, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη και αυξάνοντας την πιθανότητα conversiom.
 • Δημιουργία Πελατειακών Σχέσεων: Πέραν από την αγορά, το funnel δίνει έμφαση στη δέσμευση μετά την αγορά, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και την αφοσίωση, καθώς οι πιστοί πελάτες τείνουν να κάνουν επαναλαμβανόμενες αγορές και να γίνονται υποστηρικτές της επωνυμίας.
 • Βελτιωμένη Εμπειρία Πελάτη: Η αντιμετώπιση των μοναδικών αναγκών των πελατών σε κάθε στάδιο παρέχει μια απρόσκοπτη και ενημερωτική εμπειρία, βελτιώνοντας τα conversion rates και ενισχύοντας μια θετική εικόνα της επωνυμίας.
 • Ευθυγράμμιση Πωλήσεων και Μάρκετινγκ: Το funnel χρησιμεύει ως κοινό πλαίσιο που ευθυγραμμίζει τις προσπάθειες πωλήσεων και μάρκετινγκ, διασφαλίζοντας ότι και οι δύο ομάδες συνεργάζονται αποτελεσματικά για τη μετατροπή των δυνητικών πελατών σε πελάτες.
 • Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων: Οι επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες στρατηγικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα του funnel, εστιάζοντας στις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές ανάπτυξης.

Επενδύστε στη δική σας Tailor-Made στρατηγική μάρκετινγκ σήμερα!

Το marketing funnel είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την καθοδήγηση των προσπαθειών μάρκετινγκ, από την οικοδόμηση της αρχικής αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας έως τη μετατροπή πιθανών δυνητικών πελατών σε πελάτες που πληρώνουν. Κατανοώντας και βελτιστοποιώντας κάθε στάδιο, μπορείτε να βελτιώσετε τη στρατηγική μάρκετινγκ, να βελτιώσετε την ικανότητά σας να συνδεθείτε με το κοινό-στόχο σας και τελικά να αυξήσετε τα conversion rate σας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το marketing funnel δεν είναι μια λύση που ταιριάζει σε όλους. Η αποτελεσματικότητά του βασίζεται στη συνεχή προσαρμογή και εξατομίκευση για να ταιριάζει στις μοναδικές προτιμήσεις και ανάγκες του κοινού σας. Επομένως, χρησιμοποιήστε αυτή τη γνώση, πειραματιστείτε και βελτιώστε την προσέγγισή σας για να δημιουργήσετε ένα funnel που να ευθυγραμμίζεται τέλεια με τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

Alexandros Kokolis Avatar
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ
Alexandros Kokolis
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
18 - 01 - 2024.
Απογειώστε την επιχείρησή σας Ζητήστε μια δωρεάν αξιολόγηση